Login Cont nou

Izolarea și monitorizarea pacienților infectați cu SARS-CoV-2

31 iulie 2020   |   LaZiCuTot → Actualități

Modificările succesive ale legislației din domeniul sănătății publice oglindesc, în contextul pandemic actual, dinamica informației medicale și gradul de solicitare sau, mai bine spus, capacitatea sistemelor de sănătate naționale de a face față situației.

Carantină și izolare

Astfel, Planul privind modalitatea de aplicare de unitățile sanitare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1321 din 22.07.2020 și publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 651 din 23.07.2020, schimbă prevederile anterioare referitoare la internarea pacienților infectați cu SARS CoV-2, precum și criteriile de externare și izolare a acestora.1

Bine de știut:

 • carantina persoanelor – măsură de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase, constând în separarea fizică a persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen;2
 • izolarea – măsură care constă în separarea fizică a persoanelor afectate de o boală infectocontagioasă sau a persoanelor purtătoare ale agentului înalt patogen chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive.2

Condiții de externare și izolare a pacienților cu infecție confirmată

Referitor la pacienții cu infecție confirmată se descriu trei situații:

 1. pacienții asimptomatici fără modificări biologice, hematologice, radiologice și fără factori de risc:
 • pot fi externați, după o evaluare clinică și paraclinică, cu condiția izolării la domiciliu (…) până la împlinirea celor 14 zile de la momentul internării;
 • nu mai necesită testare după 14 zile de la diagnosticul inițial;
 • pot desfășura activitățile curente și profesionale cu păstrarea distanțării și purtarea măștii acasă și la locul de muncă pentru încă 10 zile.
 1. pacienții asimptomatici cu factori de risc, precum și pacienții simptomatici care au forme ușoare:
 • pot fi externați după minimum 10 zile de la internare și lipsa febrei și ameliorarea simptomatologiei pentru cel puțin 72 de ore;
 • testarea de control se va efectua în ziua a 8-a de la internare;
 • pacienții asimptomatici care sunt pozitivi la testul de control pot fi externați după 10 zile, dacă medicul curant consideră oportun, pe baza criteriilor clinice, cu condiția izolării (…) până la împlinirea celor 14 zile ale perioadei de izolare care decurge de la momentul internării (respectiv 4 zile de la externare);
 • pacienții asimptomatici care sunt negativi la testul de control pot fi externați după 10 zile, fără a fi necesară izolarea.
 1. pacienții simptomatici cu forme medii sau severe:
 • vor rămâne în spital până când sunt îndeplinite toate criteriile următoare: cel puțin 14 zile de la debutul simptomelor și lipsa febrei pentru cel puțin 72 de ore și ameliorarea simptomatologiei;
 • testarea de control se va efectua după îndeplinirea criteriilor mai sus menționate;
 • pacienții cu rezultat pozitiv la testul de control pot fi externați dacă medicul curant consideră oportun pe baza criteriilor clinice, cu indicații de izolare (…) pentru o perioadă stabilită de medicul curant.

Monitorizarea pacienților izolați la domiciliu

Monitorizarea stării de sănătate a pacientului pe perioada izolării la domiciliu sau la locația declarată de persoană se face de către medicul de familie, zilnic, prin sistemul de telemedicină.

Pentru pacienții care nu sunt înscriși pe lista unui medic de familie, monitorizarea zilnică este efectuată de către direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București.

Cum e la alții?

Agenția americană guvernamentală pentru sănătate publică – Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – a publicat recent o nouă actualizare a criteriilor recomandate pentru izolarea persoanelor cu COVID-19, bazate – cu câteva excepții – pe caracteristicile simptomelor și nu pe rezultatele testelor de laborator.3 Astfel:

 1. pacienții cu forme ușoare sau medii, cărora li s-a recomandat izolarea la domiciliu pot ieși din aceasta dacă:
 • au trecut minim 10 zile de la debutul simptomelor ȘI au cel puțin 24 de ore de afebrilitate în absența tratamentului antipiretic ȘI există o ameliorare a simptomelor.
 1. pacienții cu forme severe sau imunocompromisi pot ieși din izolare:
 • după minim 20 de zile, cu avizul medicului specialist în boli infecțioase.
 1. pacienții asimptomatici pot întrerupe perioada de izolare:
 • dupa 10 zile de la data primului test molecular pozitiv pentru SARS-CoV-2.

De remarcat că recomandările privind intervalul după care pacienții diagnosticati cu COVID-19 pot ieși din izolare diferă de cel recomandat pentru carantina persoanelor care au fost expuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2, care rămane, în continuare, de 14 zile după data expunerii, timp în care boala poate sa se manifeste.

Bine de știut: în felul acesta, o persoana diagnosticată poate sa iasă mai repede din perioada de izolare decât o persoană aflată în carantină.

Opinia experților CDC este că aceste recomandări pot preveni cea mai mare parte a contaminărilor secundare, dar nu pe toate, existând situații în care persoane considerate vindecate continuă să aibă teste cu ARN SARS-CoV-2 detectabil la nivelul căilor respiratorii superioare, dar în concentrație considerabil mai mică decât cea din perioada de stare a bolii. Totuși, nu s-a demonstrat până acum transmiterea bolii de către pacienți vindecați, dar cu ARN viral persistent.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul bolilor (ECDC) are publicat pe pagina proprie de internet un document datat martie a.c., cu recomandări privind criteriile de externare și izolare a pacienților cu COVID-19.4 Acestea sunt diferite, în funcție de gradul de solicitare a sistemelor de sănătate și prevăd, în situația în care se impune externarea pacienților cu forme moderate de boală, o perioadă de 14 zile de izolare a acestora, sub supraveghere medicală.

Dr. Cătălina Panaitescu, LaZiCuTot


Resurse bibliografice:
1 Ordinul M.S. nr. 1321/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de Institutul Național de Sănătate Publică, precum și de unitățile sanitare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 651/23.07.2020, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/228319

2 Legea nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, Monitorul Oficial nr. 634 din 18 iulie 2020, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227953

3 Discontinuation of Isolation for Persons with COVID-19 Not in Healthcare Settings, Interim Guidance, Updated July 20, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html

4 Novel coronavirus (SARS-CoV-2). Discharge criteria for confirmed COVID-19 cases – When is it safe to discharge COVID-19 cases from the hospital or end home isolation?, Technical report, 10 Mar 2020, https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/novel-coronavirus-sars-cov-2-discharge-criteria-confirmed-covid-19-cases