Login Cont nou

Vaccinarea pacientului cu bronhopneumopatie cronică obstructivă

10 decembrie 2020   |   LaZiCuTot → CumSăFac

Unul dintre obiectivele primordiale ale tratamentului bronhopneumopatiei cronice obstructive (BPOC) îl reprezintă reducerea frecvenței și severității exacerbărilor1, deoarece acestea au un impact negativ major asupra stării de sănătate a pacienților și progresiei bolii, fiind asociate cu creșterea mortalității. 

Cauza cea mai frecventă a exacerbării din BPOC o reprezintă infecțiile respiratorii. Riscul infecțios al bolnavilor cu BPOC este potențat de:

  • reducerea elasticității căilor aeriene;
  • alterarea clearence-ului mucociliar;
  • producția de mucus.

La acestea se adaugă prezența comorbiditatilor, întâlnite în peste 90% din cazuri și care reprezintă atât un factor de risc în sine, cât și prin faptul că mulți dintre adulții vârstnici cu BPOC și comorbiditati sunt instituționalizați, context în care incidența infecțiilor respiratorii este mai mare.

Conform studiilor, între 20 și 50% dintre exacerbările BPOC sunt provocate de virusuri, care favorizează, la rândul lor, suprainfecțiile bacteriene și în special cele cu pneumococ.2

Prezența pneumoniei acute comunitare în cazul pacienților cu BPOC crește riscul de agravare și probabilitatea internării într-un spital.

Ca urmare, Ghidul GOLD1 (“Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease”) recomandă, pentru pacienții cu BPOC stabilă, vaccinarea antigripală anuală și vaccinarea antipneumococică, ambele contribuind la reducerea incidenței infecțiilor de căi respiratorii inferioare. În același document se menționează că:

  • vaccinul pneumococic polizaharidic 23-valent (PPSV23) a redus incidența pneumoniei comunitare la pacienții cu BPOC, având vârsta < 65 de ani și VEMS < 40% din valoarea prezisă, precum și la cei cu comorbidități;
  • vaccinul pneumococic conjugat 13-valent (PCV13) a demonstrat eficacitate în reducerea bacteriemiei și formelor invazive de boală pneumococică în rândul populației generale cu vârsta ≥ 65 de ani.

Recomandările actuale ale Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) sunt următoarele:3

  • persoanele cu vârsta ≥ 65 de ani vor primi o singură doză de PPSV23. Dacă până la vârsta de 65 de ani s-au administrat deja una sau mai multe doze de PPSV23, o nouă doză de PPSV23 este necesară la ≥ 5 ani de la administrarea precedentei, odată ce persoana a împlinit 65 de ani. Dacă ceea ce s-a administrat anterior a fost PCV13, se va administra PPSV23 la distanță de ≥ 1 an;

    Bine de știut: compoziția PPSV23 include 12 serotipuri comune cu PCV13 și alte 11 serotipuri răspunzătoare de 32 – 37% din cazurile de boală pneumococică invazivă întâlnite la adulții ≥ 65 de ani.

  • persoanele cu vârsta ≥ 65 de ani, cu imunitatea nealterată, fară fistulă cerebro-spinală sau implant cohlear și care nu au mai primit în antecedente o altă doză de PCV13, pot opta, la recomandarea medicului, pentru administrarea de PCV13 (cazul pacienților instituționalizați, rezidenți în zone cu acoperire vaccinală pediatrică scăzută prin PCV13, călătorii în regiuni fară program național de vaccinare a copiilor cu PCV13). PCV13 se va administra întotdeauna primul, fiind urmat de administrarea PPSV23 după un an;
  • pacienții până în 64 de ani imunocompromisi, cu fistule cerebro-spinale sau implant cohlear vor primi o doză de PCV13 urmată, după ≥ 8 săptămâni, de administrarea PPSV23 și o a doua administrare de PPSV23la ≥ 5 ani de la aceasta. După 65 de ani, acești pacienți vor primi o doză de PPSV23 la ≥ 8 săptămâni după administrarea de PCV13 și la ≥ 5 ani după orice administrare de PPSV23 < 65 de ani.

Mai multe informații despre îngrijirea pacienților cu BPOC în contextul pandemic actual aflați urmărind înregistrarea webinarului cu tema BPOC și COVID-19, riscuri și precauții pe platforma atelieremedicale.ro.


Dr. Cătălina Panaitescu, LaZiCuTot

Referințe bibliografice

1. GOLD Pocket Guide to COPD, Diagnosis, Management and Prevention, A Guide for Health Care Professionals, 2020 Edition, disponibil la https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2020/03/GOLD-2020-POCKET-GUIDE-ver1.0_FINAL-WMV.pdf

2. Kopsaftis Z, Wood-Baker R, Poole P. Influenza vaccine for chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 6, https://doi.org/10.1002/14651858.CD002733.pub3

3. Matanock A, Lee G, Gierke R, Kobayashi M, Leidner A, Pilishvili T. Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 23-Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine Among Adults Aged ≥65 Years: Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2019;68:1069–1075. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6846a5

Acest material este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății. Rolul lui este strict informativ, iar conținutul nu trebuie să înlocuiască raționamentul clinic personal sau pe cel al ghidurilor/recomandărilor locale cu privire la diagnostic și tratament.