Login Cont nou

Actualități în diabet

14 ianuarie 2021   |   LaZiCuTot → Actualități

Publicate în suplimentul primei ediții a jurnalului Diabetes Care, apărut la începutul acestui an, recomandările American Diabetes Association (ADA) reflectă progresele înregistrate în domeniul cercetării, tehnologiei și tratamentului acestei boli, care au potențialul de a îmbunătăți sănătatea, calitatea vieții și îngrijirea medicală a pacienților cu diabet.

Principalele aspecte se referă la:

  1.  Promovarea sănătății, prin strategii de reducere a riscului multifactorial, dincolo de controlul glicemic. O mențiune aparte este dedicată determinanților sociali ai sănătății și felului în care aceștia modelează acest risc, cu exemplificare în contextul pandemic actual. 

Bine de știut: dovezile sugerează că telemedicina (definită ca fiind modalitatea de transmitere a informației medicale prin intermediul unui canal de comunicare electronic, cu scopul de a îmbunătăți starea de sănătate a unui pacient) este eficientă în ceea ce privește creșterea aderenței pacienților pentru obținerea și menținerea controlului glicemic (exprimat prin valoarea HbA1c), în special în rândul celor din mediul rural, cu acces limitat la îngrijiri medicale.

  1. Clasificarea și diagnosticul diabetului. Principala diferență față de edițiile anterioare pare să se refere la discuțiile din jurul termenului de diabet autoimun latent al adultului (LADA – latent autoimmune diabetes in adults). Motivul îl reprezintă faptul că acești pacienți trebuie identificați precoce (autoanticorpi GADA și/sau ICA prezenți în ser), deoarece prea mulți dintre ei sunt încadrați inițial în definiția diabetului de tip 2, în condițiile în care este posibil ca ei să beneficieze de introducerea precoce a tratamentului cu insulină, fiind la risc să dezvolte cetoacidoză diabetică, în special în condiții de stres sau tratament cu inhibitori ai co-transportorului 2 de sodiu-glucoză (SGLT2). 

Alte modificări sau completări se referă la diabetul asociat infecției cu HIV, fibroză chistica și la cel posttransplant. 

  1. Noi dovezi în sprijinul măsurilor menite să reducă riscul cardiovascular și mortalitatea pacienților cu prediabet, prin screening-ul și tratamentul factorilor de risc modificabili: HTA, dislipidemie, tabagism, obezitate.  

Bine de știut: intervențiile structurate efectuate în acest sens la nivelul asistenței medicale primare sunt eficiente.

  1. Evaluarea bolii, a complicațiilor și a comorbidităților, cu includerea evaluării stării generale de sănătate, a riscului de hipoglicemie și calcularea riscului cardiovascular. Subsecțiunea alocată vaccinarilor recomandate a fost reorganizată și completată cu informații noi și comentarii legate de pandemia de COVID-19.  

  1. Monitorizarea glicemiei, cu lărgirea paletei de investigații recomandate în afara măsurării HbA1c, precum și a tipurilor de ținte glicemice, având în vedere că HbA1c singură nu oferă informații despre variabilitatea glicemiei întâlnită la unii pacienți și în special la cei cu diabet de tip I sau II cu deficit de insulină sever.

Bine de știut: datorită riscului de hipoglicemie pe care îl au acești pacienți se recomandă urmărirea glicemiei prin evaluarea combinată a rezultatelor obținute prin automonitorizarea glicemiei, monitorizarea continuă a acesteia (prin senzori) și determinarea valorilor HbA1c. 

Informații importante sunt și despre individualizarea țintelor glicemice în funcție de vechimea bolii, comorbidități, resursele terapeutice, speranța de viață ș.a. 

Alte actualizări privesc recomandările referitoare la prescrierea dispozitivelor de de monitorizare continuă a glicemiei, aspecte ale alimentației, activității fizice și terapiei comportamentale în cazul pacienților cu diabet și obezitate, tratamentul pacienților cu diabet și boală cronică de rinichi, barierele și punctele critice ale autoingrijirii și educației pacientului cu diabet. 

Bine de știut:

Mai multe informații despre particularitățile îngrijirii pacienților cu diabet în contextul pandemiei de COVID-19 aflați urmărind înregistrarea webinarului intitulat Diabetul zaharat și riscul de forme grave de COVID-19, susținut de dr. Daciana Toma pe platforma atelieremedicale.ro.

Dr. Cătălina Panaitescu, LaZiCuTot

Referințe bibliografice

  1. American Diabetes Association, Standards of Medical Care in Diabetes – 2021, Diabetes Care, January 01 2021; volume 44 issue Supplement 1, https://care.diabetesjournals.org/content/44/Supplement_1

Acest material este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății. Rolul lui este strict informativ, iar conținutul nu trebuie să înlocuiască raționamentul clinic personal sau pe cel al ghidurilor/recomandărilor locale cu privire la diagnostic și tratament.