Login Cont nou

Cinci pași pentru optimizarea bugetului unui cabinet medical

29 aprilie 2021   |   LaZiCuTot → CumSăFac

Forma de organizare a activității profesionale a celor mai mulți dintre medicii de familie din România este de cabinet medical individual, context în care rolul acestuia este de practician și manager. Asigurarea resurselor financiare necesare atingerii obiectivelor de performanță și eficiență urmărite necesită un bun management financiar, dificil în contextul subfinanțării constante a acestui segment al asistenței medicale, a lipsei de coerență și fluctuațiilor legislative, la care se adaugă, uneori și lipsa pregătirii economice a medicilor în ceea ce privește efectuarea analizelor de cost, rapoartelor și previziunilor financiare. 

Alcătuirea unui buget este numai o parte a acestei activități, dar cunoașterea principiilor de bază fundamentează calea către un management financiar de succes. Iată câțiva pași esențiali recomandați de specialiști:

  1. revizuiți istoricul financiar al cabinetului pe o perioadă de trei ani și analizați veniturile și cheltuielile, precum și factorii care le-au influențat (număr de pacienți, număr și tipuri de servicii, surse de finanțare, cheltuieli constante și variabile etc.); urmăriți cum ar putea fi crescute veniturile cabinetului (mai mulți pacienți, mai multe servicii și/sau diversificarea acestora, contracte adiționale), reduse costurile și crescute veniturile Dvs. și ale personalului angajat;

  2. analizați cu atenție cheltuielile, în special cele constante, al căror cost a crescut; căutați alți furnizori pentru consumabile (obiecte de birotică și papetărie, echipament de protecție s.a.), renegociați contractele care depind de Dvs. (evacuarea deșeurilor biologice, protecția muncii și PSI, medicina muncii, mentenanța aparatelor s.a.), urmăriți evoluția comisioanelor percepute de banca cu care aveți contract etc.

  3. alcătuiți o lista a achizițiilor pe care preconizați să le faceți, luând în calcul atât aspectele profesionale (clinice), cât și pe cele administrative; rezumați-vă la acele lucruri care corespund cel mai bine specificului specialității și competențelor pe care Dvs. și angajații/colaboratorii Dvs. le aveți; întrebați-vă: va crește această achiziție eficiența activității? Este în beneficiul pacienților? Va reduce costurile actuale? Pot să mi-o permit? Luați întotdeauna în calcul nu numai creșterea estimată a veniturilor ca urmare a unei achiziții, ci și costurile legate de ea (de exemplu consumabile, mentenanță);

  4. întocmiți previziunea financiară a anului viitor, având în vedere atât cheltuielile fixe, cât și pe cele variabile;

  5. monitorizați și adaptați periodic (lunar!) bugetul în funcție de elementele nou apărute.

Dr. Cătălina Panaitescu, LaZiCuTot

Referințe bibliografice

1.Practice Management Institute, 7 Key Steps for Better Budget Planning in the Medical Office, https://info.pmimd.com/blog/7-key-steps-for-better-budget-planning-in-the-medical-office

2.Shryock T, Budgeting for practice excellence, Medical Economics Journal, February 25, 2020 edition, Volume 97, Issue 4, https://www.medicaleconomics.com/view/budgeting-practice-excellence

3. Majdi CM, How to Make a Medical Practice Budget – Introduction to Variance Analysis, Transition Consultants, https://www.transitionconsultants.com/articles/519-medical-practice-budgeting