Login Cont nou

Varia (4)

6 mai 2021   |   LaZiCuTot → Actualități

American Heart Association (AHA) a publicat recent un document de poziție cu privire la riscul cardiovascular asociat tratamentelor hormonale folosite în cazul cancerului mamar hormono-dependent și de prostată.1,2

Monitorizarea riscului cardiovascular în cazul pacienților cu cancer și tratamente hormonale

Documentul cuprinde date despre riscul cardiovascular asociat fiecărui tip de tratament, astfel încât, în lipsa unor recomandări precise, poate fi folosit orientativ de către medicii implicați în monitorizarea acestor pacienți. Iată câteva informații din cuprinsul acestuia:

  • administrarea de tamoxifen este asociată cu risc crescut de trombembolism venos, dar pare să nu influențeze riscul global de boală cardiovasculară. Situația este diferită în cazul inhibitorilor de aromatază, care par să favorizeze producerea de evenimente cardiovasculare de tipul accidentului vascular cerebral și infarctului de miocard;

  • terapia de suprimare a androgenilor, utilizată în cancerele de prostată, pare să crească riscul de evenimente cardiovasculare, deși antagoniștii de hormon eliberator de gonadotropină (GnRH) se însoțesc de risc mai mic de evenimente cardiovasculare, în comparație cu agoniștii de GnRH. Antiandrogenii cu administrare orală par să se coreleze, de asemenea, cu un risc cardiovascular mai mare, în special atunci când se urmărește suprimarea completă a androgenilor, prin formula GnRH/antiandrogen;

  • durata tratamentului hormonal este direct proporțională cu impactul ei asupra riscului cardiovascular; cu toate acestea, studii suplimentare sunt necesare pentru definirea influenței exacte a acestuia asupra factorilor de risc cardiovascular și sindromului metabolic.

În concluzie, experții AHA atrag atenția asupra importanței monitorizării atente atât a pacienților cu patologie cardiovasculară pre-existentă, pentru a putea surprinde la timp o eventuală agravare, cât și a celor fără probleme cardiovasculare premergătoare tratamentului hormonal, expuși riscului de către acesta. Al doilea mesaj important se referă la importantă îngrijirii acestor pacienți de către o echipă multidisciplinară (oncolog,  cardiolog, medic de familie, endocrinolog ș.a., după caz), astfel încât să poată fi adoptată strategia terapeutică potrivită fiecărui pacient în parte, cu reducerea riscurilor suplimentare, atât în timpul, cât și după încheierea acesteia. 

Influența corticosteroizilor injectabili asupra eficacității vaccinurilor COVID-19 cu vector viral

Într-un articol publicat în Pain Medicine, autorii trec în revistă datele referitoare la influența corticosteroizilor injectabili asupra vaccinurilor COVID-19 cu vector viral și, deși concluzionează că nu există dovezi directe că administrarea lor pre- sau postvaccinare le-ar diminua acestora din urmă eficacitatea, recomandă evaluarea oportunității respectării unui interval de două săptămâni înainte/după vaccinare, bazat pe cunoașterea duratei de supresie a axei hipotalamo-hipofizo-adrenergice după administrarea intraarticulară sau epidurală de corticosteroizi.3

Dr. Cătălina Panaitescu, LaZiCuTot

Referințe bibliografice

  1. Okwuosa TM, Morgans A, Rhee J-W et al, Impact of Hormonal Therapies for Treatment of Hormone-Dependent Cancers (Breast and Prostate) on the Cardiovascular System: Effects and Modifications: A Scientific Statement From the American Heart Association, Circulation: Genomic and Precision Medicine, 26.04.2021, https://doi.org/10.1161/HCG.0000000000000082

  2. Brooks M, AHA Statement Flags CV Risk of Hormonal Cancer Therapies, 26.04.2021, Medscape Medical News,

https://www.medscape.com/viewarticle/949979?src=wnl_edit_tpal&uac=80549HY&impID=3337833&faf=1

  1. Lee H, Punt JA, Patel J et al, Do Corticosteroid Injections for the Treatment of Pain Influence the Efficacy of Adenovirus Vector-Based COVID-19 Vaccines?, Pain Medicine, 11.04.2021,  https://doi.org/10.1093/pm/pnab130