Login Cont nou

Prevenirea și managementul alergiilor alimentare în școli și alte centre de educare sau îngrijire a copiilor

31 mai 2021   |   LaZiCuTot → CumSăFac

Alergiile alimentare la copii pot îmbrăca forme de gravitate variabilă, de la ușoară la amenințătoare de viață și le limitează, în multe cazuri, participarea la activitățile cotidiene specifice vârstei. În prezent, nu există suficiente dovezi pentru elaborarea unui ghid al managementului acestora în unitățile de învățământ, subiectul fiind unul controversat.

În acest context, The Journal of Allergy and Clinical Immunology a publicat o serie de recomandări bazate pe trecerea sistematică în revistă a datelor existente cu privire la câteva tipuri de intervenții și efectele scontate ale acestora, precum și pe compararea costurilor, fezabilității, gradului de acceptare și echității lor. Autorii sunt profesioniști din domeniul medicinei și învățământului, dar și reprezentanți ai părinților, iar intervențiile urmărite s-au referit la: instruirea personalului din școli, creșe și grădinițe, existența planurilor de acțiune și protocoalelor de intervenție în alergie, utilizarea adrenalinei ca tratament al reacțiilor alergice, asigurarea de spații fără alergeni (școli, clase sau mese). Autorii atrag atenția asupra faptului că dovezile sunt limitate și că este necesară continuarea cercetării în domeniu, dar consideră că recomandările formulate pot constitui un bun punct de plecare. Principalele aspecte la care acestea se referă sunt următoarele:

  • instruirea personalului didactic și auxiliar în vederea însușirii de către acesta a cunoștințelor necesare prevenirii, recunoașterii și tratamentului reacțiilor alergice;

  • solicitarea fermă, adresată părinților, de a furniza planul de acțiune în alergie, alcătuit de medicul curant al copilului; implementarea în unitatea de învățământ/îngrijire a unor protocoale pentru managementul cazurilor suspecte de alergie la mâncare, atunci când planul de acțiune nu este disponibil;

  • utilizarea adrenalinei numai în cazurile suspecte de anafilaxie și nu ca tratament universal pentru toate reacțiile alergice; aceasta nu se va administra în lipsa simptomelor și/sau semnelor cunoscute, chiar dacă copilul a fost expus la un alergen alimentar, cu excepția câtorva circumstanțe specifice;

  • dotarea școlilor și celorlalte centre de educare sau îngrijire a copiilor, cu autoinjectoare cu adrenalină, altele decât cele aflate în dotarea acestora;

  • descurajarea interzicerii anumitor alimente în spațiul școlii, clasei sau al grupei, cu excepția câtorva circumstanțe (copii mici, existența unor deficiențe fizice sau cognitive).

Textul complet al recomandărilor poate fi consultat aici: https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(21)00223-2/fulltext, Waserman S, Cruickshank H, Hildebrand KJ et al, Prevention and management of allergic reactions to food in child care centers and schools: Practical Guidelines, The Journal of Allergy and Clinical Immunology, Volume 147, Issue 5, pag. 1561-1578.

Dr. Cătălina Panaitescu. LaZiCuTot

Acest material este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății. Rolul lui este strict informativ, iar conținutul nu trebuie să înlocuiască raționamentul clinic personal sau pe cel al ghidurilor/recomandărilor locale cu privire la diagnostic și tratament.