Login Cont nou

Evaluarea pacienților cu intoleranță la statine (1)

8 iulie 2021   |   LaZiCuTot → CumSăFac

Tratamentul cu statine este esențial pentru prevenția bolilor cardiovasculare aterosclerotice. Cu toate acestea, studiile arată că la un număr important de pacienți țintele terapeutice nu se ating, una dintre cauze fiind aderența scăzută la tratament. Motivele acesteia trebuie atent investigate, deoarece este dovedit că se asociază cu risc cardiovascular și mortalitate crescute. 

Cea mai frecvent întâlnită cauză de întrerupere a tratamentului cu statine o reprezintă simptomele musculare: mialgia (de regulă simetrică, afectând grupele musculare mari), crampele musculare, senzația de slăbiciune/greutate și disconfort în timpul activității fizice. Prezența acestor acuze nu se însoțește întotdeauna de valori crescute ale creatinkinazei (CK), dar când intensitatea lor este mare, ea trebuie determinată. 

Există mai multe sisteme de clasificare a simptomelor musculare. Astfel, National Lipid Association (NLA) identifică:1

  • miopatia, definită ca senzație de slăbiciune musculară necorelată cu durerea și fără să fie obligatoriu asociată cu valori crescute ale CK;

  • miozita, descrisă ca proces inflamator asociat cu durere și sensibilitate la palpare;

  • mionecroza, însoțită de valori crescute ale CK, de la medii (de trei ori valoarea normală) la severe (≥ 50 x valoarea normală), după ajustarea în funcție de vârstă, sex, rasă. Rabdomioloza este cea mai gravă formă de mionecroză și se caracterizează prin mioglobinurie și/sau valori serice ale creatininei > 0,5 mg/dl.

Tot NLA propune un index de evaluare a mialgiei provocate de statine asupra funcționalității musculaturii scheletale care, deși nu este validat, poate orienta asupra unei eventuale legături de cauzalitate, deoarece ia în considerare distribuția regională a simptomelor, gradul de simetrie, momentul apariției lor corelat cu cel al începerii tratamentului cu statine și evoluția lor în momentul întreruperii, respectiv reluării acestuia. În urma acestei analize, simptomele musculare sunt grupate în categoriile: probabil/posibil/improbabil asociate cu administrarea de statine.1

În Declarația de consens a Societății Europene de Ateroscleroză (EAS), clasificarea simptomelor musculare a fost făcută în funcție de valorile CK serice, astfel:2

  • miopatie/miozită, atunci când CK serică este de zece ori mai mare ca valoarea normală;

  • rabdomioliza, atunci când CK serică este de 40 de ori mai mare ca valoarea normală și se însoțește de mioglobiurie și insuficientă renală.

Bine de știut: conform acestei declarații, monitorizarea de rutină a valorilor serice ale CK în timpul tratamentului cu statine la pacienții fără simptome musculare asociate în mod evident cu administrarea acestora nu este recomandată, întrucât incidența rabdomiolizei este foarte rară. 

Alte efecte secundare adverse asociate cu adminsitrarea de statine sunt cefaleea, dispepsia, alopecia și disfuncția erectilă. 

Având în vedere riscul cardiovascular major asociat cu întreruperea tratamentului cu statine este foarte importantă evaluarea corectă a pacienților cu simptome și identificarea corectă a situațiilor în care legătura de cauzalitate este reală și poate fi dovedită. Sunt utile, în acest sens, următoarele definiții ale intoleranței la statine:

NLA – incapacitatea de a tolera cel puțin două dintre statine, una la doză minimă zilnică de inițiere a tratamentului, celalaltă indiferent de doza zilnică, ca urmare a apariției simptomatologiei sau determinărilor de laborator anormale asociate cu administarea de statină, reversibile după întreruperea acesteia și care reapar după reluarea tratamentului, cu excluderea altor factori.1

EAS – prezența simptomelor musculare asociate cu administrarea de statine, niveluri crescute al CK serice și legătură de cauzalitate între momentul debutului/remisiunii/reapariției simptomelor și inițierea/întreruperea/reluarea  tratamentului cu statine.2

Deoarece studiile arată că există numeroase situații în care durerile musculare ale pacienților tratați cu statine au și alte cauze și că majoritatea tolerează bine tratamentul (chiar dacă nu toți de la început, majoritatea după întrerupere și reluare sau reducerea dozei zilnice administrate sau înlocuirea statinei cu o alta) rezultă importanța evaluării corecte a fiecărui caz în parte, pentru a evita întreruperea nejustificată a unui tratament cu impact major asupra prevenției evenimentelor cardiovasculare aterosclerotice. 

Dr. Cătălina Panaitescu, LaZiCuTot

Referințe bibliografice

  1. Rosenson RS, Baker SK, Jacobson TA et al, The National Lipid Association’s Muscle Safety Exper Panel, An assessment by the Statin Muscle Safety Task Force: 2014 update, J Clin Lipidol, 2014 May-Jun; 8(3 Suppl): S58-71, DOI: 10.1016/j.jacl.2014.03.004

  2. Stroes ES, Thompson PD, Corsini A et al, Statin-associated muscle symptoms: impact on statin therapy-European Atherosclerosis Society Consensus Panel Statement on Assessment, Aetiology and Management, Eur Heart J 2015 May 1; 36(17): 1012-22, DOI: 10.1093/eurheartj/ehv043

Acest material este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății. Rolul lui este strict informativ, iar conținutul nu trebuie să înlocuiască raționamentul clinic personal sau pe cel al ghidurilor/recomandărilor locale cu privire la diagnostic și tratament.