Login Cont nou

Abordarea holistică în medicina de familie

16 septembrie 2021   |   LaZiCuTot → CumSăFac

Parametrii biologici, psihologici şi sociali influenţează predispoziţia, debutul, evoluţia şi rezultatul majorităţii bolilor. Abordarea holistică devine astfel condiția necesară unui tratament eficient, care ia în considerare profilul integral al pacientului și nu doar diagnosticul medical.

Un exemplu practic în acest sens stă la dispoziția abonaților https://www.guidelines.co.uk/, cu folosirea bolii artrozice ca model.* Sunt prezentate, succint, principalele aspecte ce se recomandă a fi evaluate în acest caz. Pentru început, cele cunoscute:

  • simptomatologie – circumstanțe de apariție, intensitate, durată, ritmicitate;

  • tratament – nonfarmacologic (căldură locală, poziții antalgice etc.) și farmacologic (medicamente, doze, ritm de administrare, eventuale reacții secundare adverse);

  • comorbidități – alte cauze posibile de durere/reducere a mobilității, opțiuni terapeutice și interacțiuni medicamentoase.

La fel de importante sunt însă și întrebările care urmăresc consecințele bolii la nivel:

  • social – desfășurarea activităților cotidiene și din timpul liber, felul în care este influențat rolul pacientului în familie și planurile sale de viitor;

  • profesional – impactul bolii asupra capacității de muncă, pe termen scurt și în perspectivă.

De asemenea, trebuie incluse:

  • evaluarea calității somnului;

  • efectuarea screening-ului pentru depresie.

Nu în ultimul rând, se recomandă, în cazul pacienților care necesită însoțitor, evaluarea percepției, sentimentelor și atitudinilor acestuia, a felului în care reușește să facă față situației existente. 

Medicul de familie dispune prin atributele specialității sale, de condițiile necesare abordării holistice a pacienților. Îi sunt însă trebuincioase cunoștințe și deprinderi specifice construirii și dezvoltării unei bune relații cu pacientul, pe care trebuie să le dobândească și perfecționeze permanent.

Mai multe detalii, în colecția de ghiduri accesibilă prin abonament, aici: https://www.guidelines.co.uk/

Dr. Cătălina Panaitescu, LaZiCuTot

Referințe bibliografice

*Guidelines, Musculoskeletal and joints, Osteoarthritis: care and management, Volume 79, pag. 163, June 2021