Login Cont nou

Actualizarea legislației privind recomandarea cursurilor în sistem online pentru elevi și preșcolari

20 ianuarie 2022   |   LaZiCuTot → Actualități

Avizul și recomandările medicale acordate preșcolarilor și elevilor pentru desfășurarea orelor de învățământ în sistem online trebuie să respecte condițiile prevăzute în legislația specifică. care a fost din nou modificată.

Astfel, în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 44/14.01.2022, a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Educației (Nr. 3030 din 14 ianuarie 2022) și Ministerului Sănătății (Nr. 82 din 13 ianuarie 2022) privind modificarea Ordinului comun nr. 5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților / instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.*

Conform acestuia, condițiile anterioare, în care preșcolarii, respectiv elevii, pot beneficia de cursuri în sistem online, au fost completate prin modificarea Articolului 5, alineatele (1) și (2), care au în prezent următorul cuprins:

(1) Preșcolarii/Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, conform documentelor medicale, precum și cei care fac parte dintr-o grupa de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală.

  1.  Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, conform documentelor medicale, precum și cei care fac parte dintr-o grupa de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu schemă completă.”

Ordinul conține și alte prevederi, dintre care le-am reținut pe cele care se referă la durata perioadei de carantină și portul măștii:

  • preșcolarii/elevii cu care cazul/cazurile confirmate din rândul acestora au interacționat în mod frecvent, (…), vor fi carantinați astfel:

  1. timp de 10 zile pentru cei care nu sunt vaccinați împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare sau nu au fost confirmați pozitiv la virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile;

  2. timp de 5 zile în cazul celor vaccinați cu schemă completă și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau a celor care au fost confirmați pozitiv în ultimele 180 de zile”  – prin modificarea Art. 6, (5).

  • masca este obligatorie pentru toată lumea în interior și se recomandă ferm măștile de uz medical, purtate astfel încât să asigure acoperirea orificiilor nazale și a gurii. Atenție la unele solicitări nejustificate privind eliberarea de documente medicale care să sprijine înlocuirea măștii: ”sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măștile, cu excepția vizierelor care sunt permise doar pentru cadrele didactice din învățământul special”.

Dr. Cătălina Panaitescu, LaZiCuTot

*https://www.edu.ro/sites/default/files/Ordin%20Comun%20MS_ME_82_3030_14.01.2022.pdf