Login Cont nou

Avizarea documentelor medicale necesare obținerii burselor de ajutor social din motive medicale, de către elevii din învățământul preuniversitar

20 ianuarie 2022   |   LaZiCuTot → CumSăFac

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr 8 din 4.01.2022, Ordinul nr. 5870 din 22.12.2021 al Ministerului Educației, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat a intrat în vigoare odată cu al doilea semestru al anului școlar 2021 2022.*

Referitor la condițiile de avizare a documentelor medicale necesare obținerii burselor de ajutor social din motive medicale, în Capitolul al II-lea – Criterii generale de acordare a burselor – sunt prevăzute următoarele:

Articolul 14

(1) Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv cei școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, din învățământul preuniversitar de stat:

(…)

c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;

II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;

III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;

IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;

V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;

VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;

VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;

VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză;

IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării;

X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;

XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele);

XII. boli genetice;

XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant;

XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare.

  1.  Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.

Articolul 15

Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

Dr. Cătălina Panaitescu, LaZiCuTot

*Ministerul Educației, Ordinul nr. 5870 din 22.12.2021, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 8/4.01.2022, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/250166