Login Cont nou

O organizație pe lună: WONCA

7 aprilie 2022   |   LaZiCuTot → Actualități

Fondată în 1972, WONCA este Organizația Mondială a Medicilor de Familie, care înglobează, în prezent, 118 organizații membre din 131 de țări și teritorii, reunind aproximativ 500 000 de medici de familie. 

Poate mai puțin cunoscut este numele complet al acesteia, pe care alegem să-l redăm in limba engleză, pentru a înțelege și originea acronimului oarecum atipic, care nu cuprinde decât primele cinci inițiale – World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians.

Conform celor menționate în documentele sale, misiunea WONCA este aceea de a reprezenta interesele membrilor săi în relațiile cu alte organisme internaționale și de a dezvolta proiecte comune cu acestea. În acest scop, în interiorul WONCA există și își desfășoară activitatea o serie de grupuri de lucru și interes special în domeniul educației, mediului, cercetării, practicii în mediul rural, sănătății digitale, medicinei de urgență, sănătății diferitelor grupuri de vârstă sau populationale, cancerului și îngrijirilor paliative, sănătății mintale, bolilor cronice netransmisibile, prevenției cuaternare ș.a. Există, de asemenea, o susținere importantă pentru ințiativele tinerilor rezidenți și medici de familie, prima de acest fel fiind, istoric vorbind, mișcarea Vasco da Gamma din cadrul WONCA Europa.  

Societatea Națională de Medicina Familei este membră a WONCA, dar există și posibilitatea aderării ca membru individual, prin achitarea directă a cotizației, cu diverse avantaje, cum ar fi, de exemplu, taxa de participare redusă la conferințe.

Sursa: https://www.globalfamilydoctor.com/

Administrativ vorbind, WONCA cuprinde șapte regiuni, fiecare cu consiliul său de administrație și activitate autonomă, inclusiv conferințe proprii. Recomandăm consultarea paginii de internet a secțiunii WONCA Europa (https://www.woncaeurope.org/) pentru știri despre activitatea acesteia și informații cu privire la webinarii, cursuri și alte evenimente științifice. Cel mai important dintre acestea, conferința WONCA Europa, urmează să aibă loc între 28 iunie și 1 iulie a.c., la Londra, sub deviza “Să inovăm împreună medicina de familie pentru un viitor durabil”. Principalele teme propuse, cărora li se vor subscrie lucrările din program, se referă la conținutul academic al specialității, educație și dezvoltare profesională, inovație, telemedicină, accesibilitate și echitate, echipa de asistență medicală primară extinsă, implicarea pacienților, creșterea calității ș.a. 

Sursa: https://woncaeurope2022.org/

În mod regretabil, taxele de participare sunt mari (un tribut plătit, se pare, pentru independența financiară a evenimentului, fără sponsorizări din partea industriei farmaceutice), de aceea considerăm interesantă oportunitatea oferită de programul Montegut Global Scholars al American Board of Family Medicine Foundation, dedicat sprijinirii participării la conferințele WONCA regionale. Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:

  • candidatul trebuie să fie medic de familie și să practice în această specialitate, implicarea în educație, cercetare și/sau alte activități menite să crească calitatea asistenței medicale primare fiind considerate un avantaj;

  • de asemenea, aspectele financiare ale participării să nu poată fi altfel acoperite și ideal, să nu mai fi beneficiat anterior de această bursă.

Mai multe informații și formularul de înscriere, aici: 

https://www.globalfamilydoctor.com/member/awards/MontegutScholarAward2.aspx?fbclid=IwAR23jiWUboYmcK6mJrxVyeN0JCqD8G4sFRLZV1ECzyOsJY2e11YyUXu9Hhs

Termenul limită de depunere a candidaturii pentru conferința de anul acesta este 15 aprilie.

Dr. Cătălina Panaitescu, LaZiCuTot