Login Cont nou

Instrumente virtuale

14 aprilie 2022   |   LaZiCuTot → Actualități

Cei doi ani de pandemie au favorizat dezvoltarea fără precedent a metodelor de învățare la distanță, al căror caracter inovator este continuu perfecționat.

Dezvoltarea raționamentului clinic

Apelând la o analogie cu sportul și muzica, în care performanța se obține prin practicarea regulată a exercițiilor, aplicația NEJM Healer propune o metodă inovativă de antrenare a capacității de raționament clinic, utilă, în principal, în mediul universitar. 

Aplicația poate fi folosită de către studenți și rezidenți, dar și de către cei care îi pregătesc, atât în cursul procesului didactic, cât și pentru evaluare, deoarece oferă oportunitatea unor cazuri virtuale interactive în cadrul cărora aceștia sunt expuși la diverse prezentări și probleme clinice. Din acest motiv, ea poate fi utilă și ulterior absolvirii, practicienilor, pentru perfecționare (educație medicală continuă).

Conform autorilor proiectului, avantajele oferite se referă la:

  • posibilitatea evaluării detaliate, longitudinale și în timp real a raționamentului clinic și cunoștințelor medicale aplicate ale unui cursant;

  • oferirea de feedback amănunțit asupra cadrului de definire a problemei de către cursant, variantelor de diagnostic propuse și planului de management al bolii;

  • masurarea obiectivă a punctelor forțe ale unui cursant și identificarea oportunităților de creștere, pentru intervenții ulterioare de calibrare a performanței acestuia.

Pentru cei interesați, se poate solicita o demonstrație prin completarea unui chestionar online accesibil pe platforma aplicației: https://healer.nejm.org/demo/

Identificarea timpurie a tulburărilor neurocognitive 

Ca răspuns la incidența crescută a cazurilor de boală Alzheimer și alte boli neurodegenerative și necesității unui diagnostic precoce al acestora, platforma Mémoire propune un program virtual interactiv care simulează consultația dintr-un cabinet medical real. La dezvoltarea ei au participat inclusiv medici de familie, considerându-se că aceștia au oportunități multiple de identificare a simptomelor și semnelor de alarmă pentru patologia menționată.   

Avantajele enumerate de autorii proiectului:

  • simularea cazurilor, foarte apropiată de realitatea clinică cotidiană;

  • rigoare științifică;

  • utilizare ușoară, prin folosirea unor formate scurte și interactive;

  • posibilitatea utilizării individuale sau colective;

  • optiunea de centralizare și tipărire a mesajelor cheie, în funcție de nevoile de învățare ale utilizatorului. 

Pe scurt, un instrument util, în completarea cunoștințelor însușite prin programul de pregătire în specialitate, accesibil în limbile engleză, franceză, italiană și chineză: https://plateforme-memoire.fr/

Dr. Cătălina Panaitescu, LaZiCuTot

Acest material este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății. Rolul lui este strict informativ, iar conținutul nu trebuie să înlocuiască raționamentul clinic personal sau pe cel al ghidurilor/recomandărilor locale cu privire la diagnostic și tratament.