Login Cont nou

Despre tinnitus

12 mai 2022   |   LaZiCuTot → Actualități

În ciuda studiilor derulate de-a lungul anilor și a unor progrese importante în înțelegerea factorilor genetici și de mediu implicați în etiologia lui, substratul  fiziopatologic al tinnitusului rămâne insuficient elucidat, iar eficacitatea tratamentului, modestă, ceea ce face ca cercetările în domeniu să continue. 

Un vocabular pentru tinnitus

Din punct de vedere medical, tinnitusul este definit ca perceperea unui sunet în absența unui stimul auditiv extern, iar prevalența lui este estimată la 12-30% în rândul adulților. 

Validarea unor instrumente care să permită măsurarea severității tinnitusului este grevată de modul extrem de divers în care este descris acesta de către pacienți. Astfel, descrierile acestora merg de la sunete singulare, adesea cu frecvența înaltă (stridente), la percepții auditive complexe (multiple), care pot varia în timp. O bună parte din cuvintele folosite pentru a-l descrie sunt onomatopeice (zumzet, zbârnăit, țârâit) și pot oferi informații utile cu privire la caracteristicile sonore și severitatea sunetului perceput, precum și disconfortul produs de acesta.

Publicat în Frontiers of Neuroscience, studiul realizat de Bauley și colegii săi a avut ca obiectiv alcătuirea unui vocabular internațional de termeni folosiți pentru descrierea tinnitusului, cu scopul facilitării comunicării dintre pacienți și personalul medical în demersurile privind diagnosticul și stabilirea gradului de severitate al al acestuia. Au fost incluși participanți din Europa (inclusiv România), Asia, America de Nord și de Sud, Africa și Oceania, cu un total de 42 de limbi. Numărul final de cuvinte/fraze colectate a fost de 252 și dintre acestea, prin analiză tematică au fost identificate patru teme: fiziopatologie, experiență personală, percepție, diverse. Prin studiul fiecăreia în parte, autorii speră să fi avansat în sensul unificării termenilor folosiți în descrierea tinnitusului.

Povara tinnitusului, diferită între cele două sexe

Există dovezi, care continuă să se acumuleze, cu privire la diferențele dintre femei și bărbați, atât în ceea ce privește impactul psihologic al tinnitusului, cât și al patologiilor cu care acesta coexistă mai des. Astfel, se pare că tinnitusul este mai greu tolerat de către femei, care îi atribuie tulburările de somn, afectarea auzului și o serie de acuze somatice, a căror prezența ar putea explica și prevalența mai mare a tulburărilor depresive în rândul lor, comparativ cu bărbații. Referitor la  comorbidități, femeile cu tinnitus perceput ca supărător au frecvent boli cardiovasculare, diverse patologii tiroidiene, epilepsie, fibromialgii și sindrom de epuizare profesională, în timp ce la bărbați tinnitusul se asociază mai des cu consumul de alcool, boala Menière,  sindromul de anxietate și tulburarea de panică. 

Diferențe există și în ceea ce privește răspunsul la tratament, de data această în avantajul femeilor, la care eficacitatea demersurilor terapeutice pare să fie mai bună decât în cazul pacienților bărbați.

Dr. Cătălina Panaitescu, LaZiCuTot

Referințe bibliografice

  1. Baguley DM, Caimino C, Gilles A, Jacquemin L, The International Vocabulary of Tinnitus, Front. Neurosci., 03.05.2022, https://doi.org/10.3389/fnins.2022.887592

  2. Cederroth CR, Schlee W, Sex and Gender Differences in Tinnitus, Front. Neurosci., 15.02.2022, https://doi.org/10.3389/fnins.2022.844267