Login Cont nou

O organizație pe lună: EFPC

2 iunie 2022   |   LaZiCuTot → Actualități

Esența înființării și activităților desfășurate sub egida European Forum for Primary Care o reprezintă dorința de îmbunătățire a sănătății populației europene prin susținerea și promovarea asistenței medicale primare, dovedit cost eficientă în ameliorarea indicatorilor de sănătate, indiferent de structura sistemelor de sănătate.

În acest scop, EFPC reunește organizații și asociații ai căror membri își desfășoară activitatea în trei sfere principale: profesioniștii din domeniul sănătățiidecidenții politici și cei implicați în producerea/evaluarea informației din domeniul sănătății. Colaborarea dintre aceștia se desfășoară la nivel local, național și supra-național și se bazează pe monitorizarea situației asistenței medicale primare în țările europene, colectarea de informații utile dezvoltării acesteia și schimb de experiență. Principalele obiective ale EFPC sunt:

  • alcătuirea unei baze de date în domeniul asistenței medicale primare;

  • încurajarea colaborării între profesioniștii din sănătate, pentru o mai bună calitate și continuitate a îngrijirii pacienților;

  • sprijin pentru implementarea măsurilor inovatoare în domeniul asistenței medicale primare;

  • facilitarea comunicării și schimbului de informații;

  • sprijinirea dezvoltării profesionale;

  • lobby pentru programe de întărire și dezvoltare a asistenței medicale primare prin decizii politice, bazate pe dovezi și principii de calitate și echitate. 

Anual, EFPC organizează o conferință care, în 2022, se va desfășura la Ghent (Belgia), având că tema principala: ”Îngrijirea integrată în comunitate: o nouă oportunitate pentru asistența primară”. În cadrul ei sunt propuse subiecte cu privire la accesibilitate și echitate, rolul integrării sociale în prevenție, implicarea societății civile în construirea modelului integrat de îngrijire, având în vedere că sănătatea unui individ este influențată de contextul socio-economic și alți determinanți.  

Mai multe informații despre activitatea EFPC (webinarii, vizite de lucru, documente de poziție ș.a.) se pot obține aici: https://euprimarycare.org/

Dr. Cătălina Panaitescu, LaZiCuTot