Login Cont nou

Determinanții procesului de îmbătrânire sănătoasă

9 iunie 2022   |   LaZiCuTot → Actualități

Peste tot, în lume, numărul persoanelor cu vârsta peste 65 de ani este în creștere, ceea ce determină interesul crescut pentru soluțiile de ameliorare a calității vieții acestora și menținerea independenței funcționale. 

Definit inițial prin absența deficiențelor funcționale și a bolilor cronice și menținerea participării sociale și a stării de bine mintală, conceptul de îmbătrânire sănătoasă a fost modificat de-a lungul timpului și continuă să fie subiect de dezbatere. Organizația Mondială a Sănătății definește conceptul de îmbătrânire sănătoasă ca fiind acel proces de dezvoltare și menținere a unui nivel de funcționalitate care să permită starea de bine la vârste înaintate, înlocuind astfel sintagma anterioară, de îmbătrânire activă, cu mai puține nuanțe. Acum, de exemplu, prin funcționalitate se înțelege capacitatea de a fi și a face ceea ce este considerat valoros pentru fiecare persoană în parte: asigurarea nevoilor de bază, învățarea, creșterea și luarea de decizii, mobilitatea, inițierea și menținerea relațiilor sociale, aportul adus societății. Se consideră că funcționalitatea este dată de interrelația dintre capacitatea intrinsecă, adică ansamblul capacităților mintale și fizice pe care o persoană le poate dezvoltă (abilitatea de a merge, a gândi, a vedea, a auzi și a-și aminti) și factorii de mediu relevanți.

În acest context este de interes studiul publicat în Aging Clinical and Experimental Research cu privire la determinanții îmbătrânirii sănătoase, pe care autorii apreciază că i-au identificat prin revizuirea sistematică a cinci baze de date electronice (EMBASE, MEDLINE, Cochrane și CINAHL), pe o perioadă de aproape doi ani. Aceștia suntcredințaalimentația, curiozitatea de a învăța permanent câte ceva, activitatea fizică, autoconștientizarea, implicarea în viața comunității, atitudinea față de evenimentele vieții, sprijinul social, securitatea financiară și independențaMăsurile luate la nivel individual, social și politic trebuie să țină cont de ei, cu atât mai mult cu cât Organizația Națiunilor Unite a declarat deceniul 2021 – 2030, Deceniul Îmbătrânirii Sănătoase

Dr. Cătălina Panaitescu, LaZiCuTot

Resurse bibliografice

  1. WHO, Healthy ageing and functional ability, 2020, https://www.who.int/philippines/news/q-a-detail/healthy-ageing-and-functional-ability

  2. Abud, T., Kounidas, G., Martin, K.R. et al. Determinants of healthy ageing: a systematic review of contemporary literature. Aging Clin Exp Res 341215–1223 (2022) https://doi.org/10.1007/s40520-021-02049-w

  3. UN Decade of Healthy Ageing, 2021-2030, https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing