Login Cont nou

Măsuri sanitare menite să prevină răspândirea bolilor infecțioase în școli 

8 septembrie 2022   |   LaZiCuTot → CumSăFac

În perspectiva începerii anului școlar 2022 – 2023, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a publicat în luna august un ghid operațional dedicat unităților de învățământ preuniversitar, alcătuit sub forma unui set de recomandări menite să contribuie la menținerea stării de sănătate a preșcolarilor/școlarilor și prezenței acestora în școli, astfel încât procesul de învățământ să se poată desfășura în condiții de siguranță și conform standardelor de calitate în vigoare. 

Obiectul recomandărilor îl reprezintă prevenirea răspândirii bolilor infecțioase, în special a COVID-19, componentele strategiei recomandate fiind următoarele:

 • informarea și educarea cu privire la eficacitatea și siguranța vaccinării;

 • recomandarea repausului la domiciliu și a consultului medical în cazul persoanelor cu simptome de boală respiratorie sau gastrointestinală;

 • optimizarea ventilației în interiorul claselor, birourilor și spațiilor comune prin aerisirea regulată și, acolo unde este cazul, repararea sau înlocuirea sistemelor de ventilație/încălzire; desfășurarea cât mai multor activități în aer liber;

 • reluarea periodică a mesajelor privind importanța igienei mâinilor în prevenirea răspândirii bolilor infecțioase, cu demonstrații practice și monitorizare (înainte și după masă, după folosirea toaletei etc.) și asigurarea accesului la surse de apă și săpun/dezinfectant cu concentrație minimă de alcool de 60%; în mod similar se vor reitera mesajele privind importanța protejării nasului/gurii în timpul strănutului/tusei;

 • suprafețele se vor curăța cel puțin o dată pe zi, respectându-se prevederile generale referitoare la curățenie, spălare și dezinfecție și particulare în cazul în care în spațiul respectiv a fost identificat un caz pozitiv de COVID-19 ;

 • recomandarea măștilor de protecție în următoarele circumstanțe: comunitate cu incidență mare a cazurilor de COVID-19, cabinete medicale din incinta unităților de învățământ (indiferent de incidența bolii), persoane care au venit în contact cu bolnavi de COVID-19 (se recomandă purtarea măștii timp de zece zile de la data ultimului contact, indiferent dacă sunt vaccinate sau au avut boala), persoane cu risc crescut de a face complicații în cazul infectării cu SARS-CoV-2; oricine dorește să poarte masca de protecție trebuie sprijinit și se vor combate tentativele de bullying pe această temă;

 • opțiunea testării gratuite în unitatea de învățământ pentru preșcolarii/școlarii cu simptome sugestive pentru COVID-19 sau care au venit în contact în unitatea de învățământ cu o persoană cu boală confirmată (testare în scop diagnostic); CDC nu mai recomandă testarea că metodă de screening, dar descrie posibilitatea organizării acesteia de către unitățile de învățământ în anumite situații, indiferent de statusul vaccinal: activități care presupun contactul apropiat între participanți (sporturi de contact, cor, teatru), înainte/după anumite evenimente (turneuri, excursii cu clasa), la întoarcerea după vacanțele școlare. Familiile preșcolarilor/școlarilor vor primi informații privind protocolul de izolare în cazul în care rezultatul testului este pozitiv.

 • implementarea unui protocol de izolare pentru cazurile preșcolarilor/școlarilor care vin cu simptome sau le dezvoltă în cadrul unității de învățământ (separarea de colectiv, asigurarea măștii de protecție inclusiv pentru personalul îngrijitor  până la preluarea de către aparținători). CDC nu impune testarea la sfârșitul perioadei de izolare, dar recomandă portul unei măști de protecție încă zece zile după sfârșitul acesteia.

 • cum perioada de carantină a contacților cu un caz pozitiv de COVID-19 nu mai este obligatorie, CDC lasă la latitudinea școlilor conduita în cazul expunerii, recomandând purtarea măștii de către contacți și testarea lor.

 • introducerea unor de măsuri suplimentare în cazul creșterii incidenței sau existenței unui focar de infecție.

Dr. Cătălina Panaitescu, LaZiCuTot

Referințe bibliografice

 1. Centers for Disease Control and Prevention, COVID-19, Operational Guidance for K-12 Schools and Early Care and Education Programs to Support Safe In-Person Learning, Updated 11.08.2022, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-childcare-guidance.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Fk-12-guidance.html%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dgovdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery#print

Acest material este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății. Rolul lui este strict informativ, iar conținutul nu trebuie să înlocuiască raționamentul clinic personal sau pe cel al ghidurilor/recomandărilor locale cu privire la diagnostic și tratament.